Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Stanowiska

Dariusz Ciesielczyk

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

Grażyna Leśniewska

Sekretarz

Jolanta Szydłowska

Skarbnik

Ewa Żurawska

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Ewa Kapturska

podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

Maria Żuchowska

Podinspektor ds. obronności, spraw wojskowych i p/poż

Aldona Biesiadzińska

Inspektor ds. rachunkowości finansowej

Ewa Łepska

podinspektor ds opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lidia Piotrowska

Inspektor ds. edukacji

Małgorzata Kamińska

Inspektor ds. podatków i opłat

Małgorzata Przybylska

Podinspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Renata Butt

inspektor d/s płac i rozliczeń finansowych

Małgorzata Rosadzińska

Podinspektor ds. obsługi kancelarii

Mirosław Ossowski

Kierownik Referstu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Mirosława Ciesielska

Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT i księgowości

Aleksander Mielcarek

Inspektor ds. obsługi informatycznej

Mikołaj Skowron

inspektor ds rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej

Bartosz Przybylski

Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Anna Chojnacka

Referent ds. wymiaru podatków