Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 378691
Rejestr zmian 50332
Statystyka 23538
Osoby: 17811
Stanowiska 15295
Struktura urzędu: Referaty 7996
Decyzja środowiskowa - dokumenty: Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej 6667
Redakcja biuletynu 5492
Struktura urzędu: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 3334
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich 3033
Rok 2014: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN... 2492
Deklaracja - odpady komunalne: DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI... 2417
Przetargi: Przetarg na wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w... 2377
Przetargi: Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI... 2159
Konkursy: Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" 2110
Rok 2015: Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2015 r. 2102
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 1980
Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014... 1966
Przetargi: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami... 1963
Przetargi: Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do... 1955
Struktura urzędu: Referat Finansów 1854
Azbest: Firmy usuwające azbest 1831
Oferty inwestycyjne: Atrakcyjna oferta dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości 1718
Gospodarka odpadami - ważne informacje: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie... 1702
Przetargi: Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów... 1691
Przewodniczący Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 1689
Dowody osobiste: Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany... 1686
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1639
Nabory: Asystent rodziny - wynik naboru 1632
Jednostki Podporządkowane: Oświadczenia majątkowe Arleta Marciniak - nawiązanie stosunku pracy 1596
Nabory: Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1549
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1532
Przetargi: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK... 1462
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1447
Podatki i opłaty lokalne: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1417
Konkursy: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich... 1403
Decyzje środowiskowe 2011: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej... 1391
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1361
Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1347
Nabory: Nabór na asystenta rodziny 1345
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1342
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów... 1323
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół... 1314
Rok 2012: Przetarg Przyjezierze 1312
Akty prawne: Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia... 1289
Nabory: Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1277
Stawki podatków i opłat lokalnych: Podatek od nieruchomości. 1244
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE -... 1241
Nabory: INFORMACJA O WYNIKU NABORU 1237