Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 400735
Rejestr zmian 53387
Statystyka 24329
Osoby: 17811
Stanowiska 15947
Struktura urzędu: Referaty 8226
Decyzja środowiskowa - dokumenty: Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej 6777
Redakcja biuletynu 5747
Struktura urzędu: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 3438
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich 3124
Rok 2014: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN... 2546
Deklaracja - odpady komunalne: DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI... 2467
Przetargi: Przetarg na wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w... 2433
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 2208
Przetargi: Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI... 2197
Konkursy: Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" 2167
Rok 2015: Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2015 r. 2158
Przetargi: Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do... 2093
Przetargi: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami... 2039
Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014... 2014
Struktura urzędu: Referat Finansów 1939
Azbest: Firmy usuwające azbest 1875
Gospodarka odpadami - ważne informacje: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie... 1844
Oferty inwestycyjne: Atrakcyjna oferta dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości 1800
Przewodniczący Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 1780
Dowody osobiste: Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany... 1766
Przetargi: Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów... 1750
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1728
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1684
Nabory: Asystent rodziny - wynik naboru 1658
Jednostki Podporządkowane: Oświadczenia majątkowe Arleta Marciniak - nawiązanie stosunku pracy 1624
Nabory: Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1592
Podatki i opłaty lokalne: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1546
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1541
Przetargi: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK... 1516
Konkursy: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich... 1453
Decyzje środowiskowe 2011: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej... 1434
Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1387
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1383
Nabory: Nabór na asystenta rodziny 1372
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów... 1370
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1364
Akty prawne: Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia... 1357
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół... 1349
Rok 2012: Przetarg Przyjezierze 1338
Nabory: Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1320
Stawki podatków i opłat lokalnych: Podatek od nieruchomości. 1302
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE -... 1278
Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE... 1262