Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 420108
Rejestr zmian 56357
Statystyka 25176
Osoby: 17811
Stanowiska 16481
Struktura urzędu: Referaty 8394
Decyzja środowiskowa - dokumenty: Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej 6892
Redakcja biuletynu 5899
Struktura urzędu: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 3479
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich 3166
Rok 2014: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN... 2586
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 2494
Deklaracja - odpady komunalne: DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI... 2489
Przetargi: Przetarg na wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w... 2488
Przetargi: Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI... 2221
Konkursy: Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" 2207
Rok 2015: Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2015 r. 2194
Przetargi: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami... 2118
Przetargi: Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do... 2110
Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014... 2039
Struktura urzędu: Referat Finansów 2005
Gospodarka odpadami - ważne informacje: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie... 1947
Azbest: Firmy usuwające azbest 1914
Oferty inwestycyjne: Atrakcyjna oferta dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości 1868
Przewodniczący Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 1867
Dowody osobiste: Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany... 1853
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1829
Przetargi: Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów... 1808
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1800
Podatki i opłaty lokalne: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1679
Nabory: Asystent rodziny - wynik naboru 1670
Jednostki Podporządkowane: Oświadczenia majątkowe Arleta Marciniak - nawiązanie stosunku pracy 1654
Nabory: Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1622
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1591
Przetargi: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK... 1548
Konkursy: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich... 1488
Decyzje środowiskowe 2011: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej... 1448
Akty prawne: Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia... 1439
Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1432
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1405
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów... 1404
Nabory: Nabór na asystenta rodziny 1383
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1382
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół... 1380
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1354
Rok 2012: Przetarg Przyjezierze 1352
Stawki podatków i opłat lokalnych: Podatek od nieruchomości. 1346
Nabory: Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1342
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE -... 1307