Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 350374
Rejestr zmian 47128
Statystyka 22164
Osoby: 17811
Stanowiska 14577
Struktura urzędu: Referaty 7697
Decyzja środowiskowa - dokumenty: Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej 6511
Redakcja biuletynu 5188
Struktura urzędu: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 3191
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich 2920
Rok 2014: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN... 2427
Deklaracja - odpady komunalne: DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI... 2360
Przetargi: Przetarg na wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w... 2321
Przetargi: Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI... 2092
Konkursy: Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" 2028
Rok 2015: Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2015 r. 2018
Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014... 1928
Przetargi: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami... 1853
Azbest: Firmy usuwające azbest 1762
Struktura urzędu: Referat Finansów 1748
Przetargi: Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do... 1729
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 1653
Przetargi: Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów... 1620
Oferty inwestycyjne: Atrakcyjna oferta dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości 1606
Dowody osobiste: Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany... 1605
Nabory: Asystent rodziny - wynik naboru 1595
Przewodniczący Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 1581
Gospodarka odpadami - ważne informacje: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie... 1560
Jednostki Podporządkowane: Oświadczenia majątkowe Arleta Marciniak - nawiązanie stosunku pracy 1548
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1541
Nabory: Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1510
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1419
Przetargi: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK... 1389
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1350
Decyzje środowiskowe 2011: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej... 1349
Konkursy: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich... 1343
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1315
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1308
Nabory: Nabór na asystenta rodziny 1306
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów... 1287
Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1284
Rok 2012: Przetarg Przyjezierze 1278
Podatki i opłaty lokalne: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1251
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół... 1240
Nabory: Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1226
Akty prawne: Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia... 1205
Nabory: INFORMACJA O WYNIKU NABORU 1200
Nabory: Nabór nr 1/ 2011 na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku... 1183
Nabory: Nabór 1/2013 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 1177