Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

czytaj więcej o Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie »

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora Wielkie – Krzywe Kolano

Aktualności

W dniu 17 września 2015r. przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Mogilnie dokonano odbioru modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora Wielkie – Krzywe Kolano...

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora Wielkie – Krzywe Kolano »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie »

XIV Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności

I N F O R M A C J A W dniu 23 listopada 2015r. / poniedziałek/ o godz. 1500 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

czytaj więcej o XIV Sesja kadencji 2014 - 2018 »

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Aktualności

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z...

czytaj więcej o Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna »

Wnioski na 2016 rok - demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Wnioski na demontaż i utylizację w roku 2016 wyrobów zawierających AZBEST. Wójt Gminy Jeziora Wielkie uprzejmie informuje, że można składać wnioski na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest. O dofinansowanie...

czytaj więcej o Wnioski na 2016 rok - demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest »

XIII Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności

I N F O R M A C J A W dniu 26 października 2015r. / poniedziałek/ o godz. 1500 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

czytaj więcej o XIII Sesja kadencji 2014 - 2018 »

XI Sesja Kadencji 2014 - 2018

Aktualności

W dniu 31 czerwca 2015r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

czytaj więcej o XI Sesja Kadencji 2014 - 2018 »

Konsultacje społeczne - Strategia Powiatu

Aktualności

Konsultacje Strategii ORSG Powiatu Mogileńskiego Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na posiedzeniu dnia 29 lipca 2015 r. przyjął projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego....

czytaj więcej o Konsultacje społeczne - Strategia Powiatu »

Realizacja: IDcom-web.pl