Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 57 Zgodnie zart. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania...

czytaj więcej o Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Opinia o przeznaczeniu terenu

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 55 WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca wktórym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora...

czytaj więcej o Opinia o przeznaczeniu terenu »

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 54 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek owypis iwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać: miejscowość, której ma dotyczyć, dokładne numery ewidencyjne działek, promień zasięgu otoczenia. MIEJSCE...

czytaj więcej o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 59 Zgodnie zart. 63 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003 r.o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 715), organ, który wydał decyzję owarunkach zabudowy izagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą...

czytaj więcej o Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy »

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 58 Zgodnie zart. 155 ustawy zdnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z2000 r.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być wkażdym czasie za zgodą...

czytaj więcej o Zmiana decyzji o warunkach zabudowy »

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 56 Zgodnie zart. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania...

czytaj więcej o Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu »

Realizacja: IDcom-web.pl