Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
https://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 434666
Rejestr zmian 58172
Statystyka 26429
Osoby: 17811
Stanowiska 17093
Struktura urzędu: Referaty 8597
Decyzja środowiskowa - dokumenty: Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej 7014
Redakcja biuletynu 6134
Struktura urzędu: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 3588
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich 3261
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 2728
Rok 2014: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN... 2639
Przetargi: Przetarg na wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w... 2578
Deklaracja - odpady komunalne: DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI... 2532
Konkursy: Konkurs „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012" 2296
Przetargi: Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI... 2252
Rok 2015: Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2015 r. 2251
Przetargi: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami... 2235
Przetargi: Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do... 2180
Rok 2014: ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014... 2086
Struktura urzędu: Referat Finansów 2063
Gospodarka odpadami - ważne informacje: Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie... 2057
Azbest: Firmy usuwające azbest 2004
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1988
Przewodniczący Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 1964
Oferty inwestycyjne: Atrakcyjna oferta dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości 1939
Dowody osobiste: Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany... 1929
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1915
Przetargi: Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów... 1900
Podatki i opłaty lokalne: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1834
Jednostki Podporządkowane: Oświadczenia majątkowe Arleta Marciniak - nawiązanie stosunku pracy 1751
Nabory: Asystent rodziny - wynik naboru 1704
Nabory: Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1684
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1683
Przetargi: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK... 1651
Konkursy: OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Gimnazjum w Jeziorach Wielkich... 1561
Akty prawne: Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia... 1551
Osoby: Dariusz Ciesielczyk 1533
Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1529
Decyzje środowiskowe 2011: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej... 1509
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE... 1456
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów... 1442
Przetargi: Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół... 1440
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1437
Pacownicy Urzędu: Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1428
Nabory: Nabór na asystenta rodziny 1404
Stawki podatków i opłat lokalnych: Podatek od nieruchomości. 1395
Rok 2012: Przetarg Przyjezierze 1390
Nabory: Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego... 1381