Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działka nr 267/1 GAJ/PRZYJEZIERZE

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

RGK. 6840.1.2017

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w miejscowości GAJ/PRZYJEZIERZE przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

 

 

Nr działki

 

Powierz-chnia

m2

 

Oznaczenie Księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wartość

rynkowa prawa własności

gruntu

w zł

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego w zł

Cena do zapłaty (różnica )

w zł

 

267/1

 

292 m2

 

BY1M/00025561/9

Działka oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem letniskowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

 

Dla działki Nr 267/1 w Przyjezierzu , obręb Gaj brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziora Wielkie , zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jeziora Wielkie Nr XVII/87/2016 z dnia 22.02.2016r. działka zapisana jest jako obszary rekreacyjne.

 

31.740,-

 

18.000,-

 

13.740,-

 

 

 

Jeziora Wielkie, dnia 2017-03-27

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2017 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 279
28 marca 2017 08:32 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2017 08:30 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl