Decyzje środowiskowe 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie RGK.6220.2.5.2017 z dnia 25.07.2017 r.

Jeziora Wielkie, dnia 25 lipiec 2017 r. RGK.6220.2.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję...

Obwieszczenie RGK.6220.2.3.2017 z dnia 21.06.2017 r.

Jeziora Wielkie, dnia 21.06.2017 r. RGK.6220.2.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art.29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach numer RGK.6220.4.2016

Jeziora Wielkie, dnia 23 maja 2017 r. RGK.6220.4.8.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach numer RGK.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach numer RGK.6220.6.2016

Jeziora Wielkie, dnia 20 kwietnia 2017 r. RGK.6220.6.2.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach numer RGK.6220.5.2016

Jeziora Wielkie, dnia 20 kwietnia 2017 r. RGK.6220.5.2.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję...

Obwieszczenie RGK.6220.6.2.2016 z dnia 6.03.2017 r.

Jeziora Wielkie, dnia 6.03.2017 r. RGK.6220.6.2.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK.6220.5.2.2016 z dnia 6.03.2017 r.

Jeziora Wielkie, dnia 6.03.2017 r. RGK.6220.5.2.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK.6220.4.7.2016 z dnia 6.03.2017 r.

Jeziora Wielkie, dnia 6.03.2017 r. RGK.6220.4.7.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zatrzymaj banner przewijany