Rok 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs: 2/2018

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2016 r. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r. ,,Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla...

Konkurs 1/2018 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r. I Rodzaj zadania. 1....

Zatrzymaj banner przewijany