Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,...

Uchwała nr XXXIV/171/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlimowie

Uchwała nr XXXIV/171/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlimowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz....

Uchwała nr XXXIV/170/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy

Uchwała nr XXXIV/170/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Uchwała nr XXXIV/169/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru

Uchwała nr XXXIV/169/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Uchwała nr XXXIV/168/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXXIV/168/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214...

Uchwała nr XXXIV/167/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru

Uchwała nr XXXIV/167/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U....

Uchwała nr XXXIV/166/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru.

Uchwała nr XXXIV/166/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr...

Uchwała nr XXXIV/164/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 przyjęcia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2006r.

Uchwała nr XXXIV/164/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 przyjęcia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2006r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz....

Zatrzymaj banner przewijany