Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

PROTOKÓŁ

z wyboru najkorzystniejszej oferty

zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto

 1. Opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.
 2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 24 czerwca 2017 r. na kwotę: 26.548,88 zł brutto.
 3. W dniu 13 listopada 2017 r. na stronie BIP Gminy Jeziora Wielkie zamieszczono zapytanie ofertowe: na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.
 4. W wyznaczonym terminie składania ofert to jest do dnia 20.11.2017 r. do godziny 12:00 zostały złożone niżej wymienione oferty:

1)      AK-INVEST Augustyn Krempa, ul. Poprzeczna 28, 86-031 Osielsko, cena brutto: 33.350,00 zł,

2)      Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, 89-210 Łabiszyn, ul. Poznańska 6, cena brutto: 44.170,00 zł,

3)      B&ES Michał Leszczyński i Zbigniew Frankowski, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża i Bogucin 84, 87-811 Fabianki, cena brutto: 24.600,00 zł,

4)      Bau – Bud Sp. z o.o. ul. Prusa 22, 88-320 Strzelno, cena brutto: 15.500,00 zł,

5)      Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń, cena brutto: 66.764,40 zł,

6)      Michał Wolańczyk 72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 34/1, cena brutto: 64.575,00 zł,

7)      Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk, ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno, cena brutto: 49.200,00 zł.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Bau – Bud Sp. z o.o. ul. Prusa 22, 88-320 Strzelno, za cenę brutto: 15.500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spełniająca warunki zamówienia.


Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

Jeziora Wielkie, dnia 13.11.2017 r.

Gmina Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie 36

Tel./fax. 52 3187220

e-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl

 

Znak sprawy RGK.271.17.2017

 

                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącego zadania pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu”.

(nazwa przedmiotu zamówienia)

 1. Termin realizacji zamówienia: do czasu zakończenia realizacji inwestycji – przewidywany termin do 31 lipiec 2018 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny: 12:00.
 3. Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2017 r. o godzinie 12:10 w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie pokój numer 7 (parter).
 4. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
 5. Warunki płatności: do 21 dni od daty zakończenia i rozliczenia inwestycji.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Ossowski
  Tel. 52 3187220 wewn. 57, Fax: 52 3187440 wewn. 12, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

 

 Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2017 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 442
20 listopada 2017 14:21 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2017 12:56 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_nadzor_oczyszczalnia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2017 12:43 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_2_umowa_oczyszczalnia.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl