Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 4/2019

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji

Zarządzenie 2/2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

Zarządzenie 1/2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 r.

Zarządzenie 69/2018

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich.

Zarządzenie 68/2018

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 67/2018

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

Zatrzymaj banner przewijany