Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Dzierżawa nieruchomośći - Dobsko

WÓJT  GMINY  JEZIORA  WIELKIE

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 , § 4  i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm. )

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie na dzierżawę-najem  pomieszczeń na cele mieszkalne, w budynku Nr 13  w m. Dobsko ,  stanowiącego własność gminy

 

Miejscowość Nr działki, ozn. KW Pow. działki Opis nieruchomości lokalowej Cena wywoławcza netto czynszu
Dobsko Nr 13 dz. Nr 22/1 KW 25455 0,043 ha Lokal Nr 3 o pow. użytk. 29,26 m2  skłądający się z: dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na cele mieszkalne, oraz udział w gruncie wynoszący 1/5 części w działce nr 22/1 (86 m2) 58,52 zł/miesiąc

 

 

 

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  28 lipca 2011r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz przedłożą dokument  potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Jeziora Wielkie.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 lipca 2011r. na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 838159  0003  2002  0013  0488  0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu

 

Bliższych informacji dotyczących lokali użytkowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich  tel. 052 3187221 lub 052 3187220 wew. 28.

Data wytworzenia dokumentu: 21-06-2011
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Przybylska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2011 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1043
22 czerwca 2011 14:16 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. zmiana tytułu na dzierżawa
22 czerwca 2011 14:15 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. ramka
22 czerwca 2011 14:14 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl