Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż nieruchomości - Przyjezierze

          Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2011

                                                                                                         Wójta Gminy Jeziora Wielkie 

                                                                                                        z dnia  15 września 2011r.

 

 

 

Wykaz

 

nieruchomości  niezabudowanej  , położonej w miejscowości Przyjezierze ,  stanowiącej  własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Miejscowość Nr działki Pow. ha Oznaczenie KW Opis nieruchomości Wartość nieruchomości netto zł Wartość nieruchomośći brutto zł Forma sprzedaży
Przyjezierze 153 0,0066 ha KW BY1M/00017375/9 Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca las 5.510,- zł 6777,30 zł Sprzedaż w formie bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania działki przyległej Nr 152

 

1. Z uwagi na położenie działki, wielkość oraz  kształt może być przeznaczona do sprzedaży jedynie na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

 

2. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm..)

 

3.Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 lub odrębnych przepisów winny złożyć wniosek w terminie do dnia 31.10.2011r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2011 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 847
19 września 2011 14:24 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl