Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż nieruchomości - GAJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2011

Wójta Gminy Jeziora Wielkie 

z dnia  03.10.2011r.

 

Wykaz

 

nieruchomości  lokalowej , położonej w miejscowości GAJ ,  stanowiącej  własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu.

Miejscowość Nr działki Pow. ha Oznaczenie KW Opis nieruchomości Wartość nieruchomości netto zł Wartośc nieruchomości brutto zł
GAJ 68 54/2 0,1742 KW BY1M/00023567/7 Lokal użytkowy Nr 2 skłądający się z dwóch pomieszczeń o pow. użytkowej 65,80 m2 oraz pomieszczenie poza budynkiem przynależne do lokalu o pow. 8,8 m2 stanowiące szalety szkolne. Udział 253/1000 części wspólnych budynku i działce gruntu. 27.175,-zł 33.425,25zł

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  (Dz.U. z 2010r., Nr 102,poz.651 ze zm. )lub odrębnych przepisów winny złożyć wniosek w terminie do dnia 20 listopada 2011r.

 

Jeziora Wielkie, dnia 2011.10.03

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 736
05 października 2011 14:20 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl