Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż lokalu użytkowego - Gaj

WÓJT  GMINY  JEZIORA  WIELKIE

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651z późn. zm.) oraz § 3 , § 4  i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego , stanowiącego własność gminy

Miejscowość Nr działki, ozn. KW Pow. działki Opis nieruchomości lokalowej Cena wywoławcza netto
GAJ Nr 68 dz. nr 54/2 KWBY1M/00023567/7 0,1742 ha Lokal użytkowy Nr 2 w budynku Nr 68 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. użytkowej 65,80 m2 oraz udział 253/1000 części wspólnych budynku i działce gruntu. 27.175,- zł

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  02 grudnia  2011r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 29 listopada 2011r. na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 838159  0003  2002  0013  0488  0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięciu przetargu.

Uwaga: Do wylicytowanej w przetargu ceny zbycia lokalu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ceny ustalonej w przetargu.

 

Bliższych informacji dotyczących lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich  tel. 52 3187221 lub 52 3187220 wew. 28.

Jeziora Wielkie, dnia 2011-10- 28

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2011 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 688
02 listopada 2011 14:50 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl