Decyzje środowiskowe 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja numer RGK 7624 – 4/10

Decyzja numer RGK 7624 – 4/10 Jeziora Wielkie, dnia 27.08.2010 r. RGK 7624 – 4/10 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Decyzja numer RGK 7624 – 2/10

Decyzja numer RGK 7624 – 2/10 Jeziora Wielkie, dnia 19.02.2010 r. RGK 7624 – 2/10 D E C Y Z J A o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego...

Decyzja numer RGK 7624 – 1/1/10

Jeziora Wielkie, dnia 25.01.2010 r. RGK 7624 – 1/1/10 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....

Zatrzymaj banner przewijany