Decyzje środowiskowe 2009

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja numer RGK 7624 – 10/3/09

Decyzja numer RGK 7624 – 10/3/09 Jeziora Wielkie, dnia 29.12.2009 r. RGK 7624 – 10/3/09 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zatrzymaj banner przewijany