Decyzje środowiskowe 2008

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie RGK 7624-7/4/08

Jeziora Wielkie, dnia 03.10.2008 r. RGK 7624-7/4/08 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 52 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

Zawiadomienie RGK 7624-7/1/08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej 2 MW każda z podłączeniem do sieci średniego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 112, 105, 104,...

Zatrzymaj banner przewijany