Gospodarka odpadami - ważne informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEZIORA WIELKIE uprzejmie przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy którzy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów są zobowiązani do jej stosowania według niżej wymienionych zasad. (Uwaga: worki koloru czarnego stosujemy wyłącznie...

Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Jeziora Wielkie przedstawia informacje o: a) podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew tel....

Zatrzymaj banner przewijany