Decyzje środowiskowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej numer RGK.6220.3.2014

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji Wójta Gminy Jeziora Wielkie w dniu 26.08.2014 r. numer RGK.6220.232014...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej numer RGK.6220.2.2014

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji Wójta Gminy Jeziora Wielkie w dniu 26.08.2014 r. numer RGK.6220.2.2014...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - RGK.6220.3.2014

Obwieszczenie numer RGK 6220.3.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej fermy drobiu Gospodarstwa Rolnego Andrzej Nowiński, polegająca na budowie 2 budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 2 x 47500 stanowisk (380 DJP) na nieruchomości obejmującej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - RGK.6220.2.2014

Obwieszczenie numer RGK 6220.2.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej fermy drobiu Gospodarstwa Rolnego Kazimierz Nowiński, polegająca na budowie 2 budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadzie 2 x 47500 stanowisk (380 DJP) na nieruchomości...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6220.4.2013 z dnia 03.02.2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6220.4.2013 z dnia 03.02.2014 o przekazaniu raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Oscisłowo" zlokalizowanego na terenie gm. Wilczyn, Skulsk oraz Ślesin - załącznik do pobrania w formacie PDF.

Zatrzymaj banner przewijany