Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Wnioski na 2016 rok - demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest

 

Wnioski na demontaż i utylizację

w roku 2016 wyrobów zawierających AZBEST.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie uprzejmie informuje, że można składać wnioski na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie na w/w cel mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Osoby zainteresowane sfinansowaniem w/w zadania w roku 2016 proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 1 lutego 2016 r. do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój numer 9.

 Do wniosku musi być dołączona informacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie o przyjęciu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę.

 Jednocześnie informuję, że w/w programem objęte są również wyroby zawierające azbest, które zostały zdemontowane w poprzednich latach. W/w wyroby należy zabezpieczyć folią i ustawić na europalecie w miejscu umożliwiającym odbiór (wjazd) samochodem ciężarowym.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2013 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1197
02 listopada 2015 09:03 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2015 08:47 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci1.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2015 08:46 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_ce le_budowlane_pb3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl