Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Wnioski na 2017 rok - demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Wnioski na demontaż i utylizację

w roku 2017 wyrobów zawierających AZBEST.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie uprzejmie informuje, że można składać wnioski na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie na w/w cel mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Osoby zainteresowane sfinansowaniem w/w zadania w roku 2017 proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 1 lutego 2017 r. do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój numer 9.

 Do wniosku musi być dołączona informacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie o przyjęciu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę.

 Jednocześnie informuję, że w/w programem objęte są również wyroby zawierające azbest, które zostały zdemontowane w poprzednich latach. W/w wyroby należy zabezpieczyć folią i ustawić na europalecie w miejscu umożliwiającym odbiór (wjazd) samochodem ciężarowym.

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 502
02 listopada 2016 09:05 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_ce le_budowlane_pb3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2016 09:05 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zgloszenie_robot_nie_wymagajacych_uzyskania_pozwolenia_na_budowe_aktu alizacja_09_10_2015_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2016 09:04 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [wniosek_na_demontaz_i_utylizacje_azbestu_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl