Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

AZBEST wnioski na 2018 rok

Wnioski na demontaż i utylizację

w roku 2018 wyrobów zawierających AZBEST.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie uprzejmie informuje, że można składać wnioski na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie na w/w cel mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Osoby zainteresowane sfinansowaniem w/w zadania w roku 2018 proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój numer 7.

 Do wniosku musi być dołączona informacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie o przyjęciu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę.

 Jednocześnie informuję, że w/w programem objęte są również wyroby zawierające azbest, które zostały zdemontowane w poprzednich latach. W/w wyroby należy zabezpieczyć folią i ustawić na europalecie w miejscu umożliwiającym odbiór (wjazd) samochodem ciężarowym.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 149
05 stycznia 2018 09:32 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 09:22 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 09:21 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl