Udostępnianie informacji o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o środowisku

Prawo do informacji o środowisku Prawo dostępu do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym. Dodatkowo, zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych tą ustawą. Udostępnianie informacji Udostępnieniem informacji...

Zatrzymaj banner przewijany