Program Ochrony Środowiska 2017 - 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - POŚ 2017 - 2020

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Udostępniamy Państwu Gminny Program Ochrony Środowiska, który można pobrać poniżej:

Zatrzymaj banner przewijany