Decyzja środowiskowa - dokumenty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WYMAGANE DOKUMENTY Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki: poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na...

Zatrzymaj banner przewijany