Przepisy - gospodarka odpadami komunalnymi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część...

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tekst uchwały w załączniku w formacie PDF

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XIV/76/2015 RADY GMINY w JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tekst uchwały w załączniku w formacie PDF

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/75/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik. Tekst uchwały w załączniku w formacie PDF

Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIV/173/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeziora Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela...

Regulamin utrzymania czystości 2016

UCHWAŁA NR XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie" plik w formacie PDF

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - informacja

Szanowni mieszkańcy! W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się...

Zatrzymaj banner przewijany