Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Kąpieliska na terenie gminy Jeziora Wielkie zobacz archiwum »

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2012 r. - konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jeziora Wielkie, działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu w dniu 4 stycznia 2012 r. konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie. 
Konsultacje potrwają do 25 stycznia 2012 r.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na załączniku numer 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Jeziora Wielkie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, pokój numer 9 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@ug.jeziorawielkie.pl Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.
Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji społecznych zostaną przekazane do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.
Projekt uchwały został również podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Poniżej pliki do pobrania.

Data wytworzenia dokumentu: 3 stycznia 2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy Jeziora Wielkie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2012 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1029
03 stycznia 2012 14:47 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_wykazu_kapielisk.doc] do dokumentu.
03 stycznia 2012 14:44 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zarzadzenie_1_2012.pdf] do dokumentu.
03 stycznia 2012 14:43 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl