Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dowód zapłaty należnej...

Zatrzymaj banner przewijany