Rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świetlica Wójcin

Jeziora Wielkie, 2012.12.05. RGK 6730.05.P.2012. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/, oraz późn. zm./ oraz art....

Rozbudowa Szkoły w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, 2012.10.16. RGK 6730.04.P.2012. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/, oraz późn. zm./ oraz art. 104...

Świetlica Budy

Jeziora Wielkie, 2012.09.28. RGK 6730.03.P.2012. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/, oraz późn. zm./ oraz art....

Zatrzymaj banner przewijany