Rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs 2/2012

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Konkurs 1/2012

Konkurs: 1/2012 Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012r. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: 1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), 2) rozporządzeniem...

Zatrzymaj banner przewijany