Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Pole namiotowe i parking - dzierżawa

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm. )

 

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Okres dzierżawy

Czynsz za dzierżawę

netto

   Przyjezierze

część  działki.

      Nr 406

 14.400 m2

W skład nieruchomości wchodzi:

parking samochodowy i pole namiotowe

Na okres 3 m-cy

od 01.06.2012r.

do 31.08.2012r.

20.000- zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  18 maja 2012r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny czynszu dzierżawnego.

            Wadium należy wpłacić najpóźniej do 15 maja 2012r. Na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości.

            Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Informacji dotyczącej  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220  wew. 28 lub Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich pod  tel. 052 3187282.

 

Jeziora Wielkie, dnia 2012-04-11

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2012 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 766
17 kwietnia 2012 15:29 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. słowo parking
17 kwietnia 2012 11:15 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl