Rok 2012

II Przetarg Przyjezierze

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm. )

o g ł a s z a

II-gi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanych  stanowiących własność gminy

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia

Oznaczenie KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Przyjezierze

347/2

0,0598 ha

BY1M/00031672/5

Nieruchomość zabudowana domkiem letniskowym murowanym  o pow. użytkowej 19,90 m2

98.000,- zł

Przyjezierze

347/3

0,1113 ha

BY1M/00031673/2

Nieruchomość zabudowana budynkiem 2-kondygnacyjnym  letniskowo-rekreacyjnym, wolnostojącym o pow. użytkowej  243,00 m2

320.000,-zł

Przyjezierze

347/4

0,0285 ha

BY1M/00031674/9

Nieruchomość zabudowana domkiem letniskowym murowanym  o pow. użytkowej 20,10 m2

49.800,-zł

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 września 2012r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do 24 września 2012r. Na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Informacji dotyczącej  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220  wew. 28 lub Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich pod  tel. 052 3187282.

Jeziora Wielkie, dnia 2012-08-23

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2012 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 795
27 sierpnia 2012 14:27 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany