Rok 2012

Przetarg Siedlimowo

WÓJT  GMINY JEZIORA WIELKIE
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni                                                                                     

RGK.6840.8.2012

 wykaz  nieruchomości  lokalowych, stanowiących własność gminy,  położonych

w   miejscowości  SIEDLIMOWO  przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

 

 

Lp.

 

Numer  i położenie lokalu

 

Nr działki

 

Pow. m2

 

 

 

Ozn. KW

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Udział we własności

 

Wartość lokalu i udziału w gruncie

 

Forma

sprzedaży

 

 

 1

 

Lokal Nr 2

 w budynku nr 58

Siedlimowo

 

174/1

174/4

 

1147 m2

 

BY1M/00023288/7

 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego  i nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy która powodowałby zmianę zagospodarowania terenu

Lokal użytkowy Nr 2, położony na parterze składający się  z  1 izby o pow. użyt. 59,60 m2 oraz

pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o pow.  4,20 m2

 

114/1000

 

 

 

 

 

 

32.300,- zł  +VAT

 

 przetarg ustny nieograniczony

2

 

Lokal Nr 3

 w budynku nr 58

Siedlimowo

 

174/1

174/4

 

1147 m2

 

BY1M/00023288/7

 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego  i nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy która powodowałby zmianę zagospodarowania terenu

 

Lokal  użytkowy Nr 3, położony na piętrze składający się  z  3 izb o pow. użyt. 69,40 m2 oraz

pomieszczenie przynależne do lokalu w bud. gospodarczym

 o pow.  36,20 m2

 

188/1000

 

 

 

 

 

 

47.500,- zł  +VAT

 

 przetarg ustny nieograniczony

3

 

Lokal Nr 4

 w budynku nr 58

Siedlimowo

 

174/1

174/4

 

1147 m2

 

BY1M/00023288/7

 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego  i nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy która powodowałby zmianę zagospodarowania terenu

 

Lokal użytkowy Nr 4, położony na piętrze składający się  z  3 izb o pow. użyt. 53,80 m2 oraz

pomieszczenie przynależne do lokalu  -piwnica o pow.  4,40 m2

 

104/1000

 

 

 

 

 

 

30.000,- zł  +VAT

 

 przetarg ustny nieograniczony

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali stosownie do art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

Jeziora Wielkie, dnia 29-08-2012r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2012 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 835
04 września 2012 08:21 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany