Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg Siedlimowo I

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm. )

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych,  stanowiących własność gminy, położonych w miejscowości Siedlimowo

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia

Oznaczenie KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Siedlimowo 58

Lokal Nr 2

174/1

174/4

0,1147 ha

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 2 , położony na parterze składający z 1 izby o pow. 59,60 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu – piwnica  o pow. 4,20 m2  oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 6380/56170  = 114/1000

32.300,-zł

 

Siedlimowo

58

Lokal Nr 3

174/1

174/4

0,1147 ha

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 3 , położony na piętrze  składający się  z 3 izb o pow. 69,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu  w bud. gospodarczym o pow. 36,20 oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 10560/56170 = 188/1000

47.500-zł

 

Siedlimowo

58

Lokal Nr 4

174/1

174/4

0,1147 ha

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 4 , położony na piętrze  składający się  z 3 izb o pow. 53,80 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu  -piwnica o pow. 4,40 m2  oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 5820/56170 = 104/1000

30.000,-zł

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  26 października 2012r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            Wadium należy wpłacić najpóźniej do 22 października 2012r. Na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Informacji dotyczącej  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220  wew. 28

Jeziora Wielkie, dnia 2012-09-26

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2012 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 672
26 września 2012 15:09 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu.
26 września 2012 15:00 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl