Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości - Rzeszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 listopada 2012r.                                               
RGK.6840.6.2012

  

WÓJT  GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz  nieruchomości  lokalowej, stanowiącej własność gminy,  położonej w   miejscowości  RZESZYN,  przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu 

 

Lp.

 

Numer  i położenie lokalu

 

Nr działki

 

Pow. m2

 

 

 

Ozn.

KW

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Udział we własności  nieruchomości

 

Wartość lokalu i udziału w gruncie

 

Forma

sprzedaży

 

 

 1

 

Lokal Nr 4

 w budynku nr 32

RZESZYN

 

68/2

 

1500 m2

 

BY1M/00023743/5

 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego  i nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy która powodowałby zmianę zagospodarowania terenu

Lokal użytkowy Nr 4, położony na piętrze, składający się  z  1 izby o pow. użyt. 54,70 m2 oraz

pomieszczenie przynależne do lokalu - poddasze o pow. 1,90 m2 i pomieszczenie magazynowe Nr 2 w budynku gospodarczym o pow.  10,40  m2

 

 

175/1000

 

 

 

 

 

29.500 zł  +VAT

 

 przetarg ustny nieograniczony

 

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od 7 listopada 2012r. do 28 listopada 2012r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu stosownie do art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) winny złożyć do Wójta Gminy Jeziora Wielkie wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeziora Wielkie, dnia  2012-11-05

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2012 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 615
06 listopada 2012 15:26 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl