Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości - Gaj

Załącznik Nr 1 do   Zarządzenia Nr  43/2012 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 listopada 2012r.                                           

RGK.6840.9.2012

 WÓJT  GMINY Jeziora Wielkie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz  nieruchomości  lokalowej, stanowiącej własność gminy,  położonej w   miejscowości  GAJ,  przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej

  

 

Lp.

 

Numer  i położenie lokalu

 

Nr działki

 

Pow. m2

 

 

 

Ozn.

KW

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Udział we własności  nieruchomości

 

Wartość lokalu i udziału w gruncie

 

Forma

sprzedaży

 

 

 1

 

Lokal Nr 1

 w budynku nr 67

GAJ

 

53/1

 

990 m2

 

BY1M/00031022/4

 

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego  i nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy która powodowałby zmianę zagospodarowania terenu

Lokal mieszkalny  Nr 1, położony na parterze, składający się  z  2-ch pokoi i kuchni  o pow. użyt. 37,00 m2 oraz

2 pomieszczenia przynależne do lokalu -w budynku gospodarczym o pow. 13,00 m2

 

 

500/1386

 

 

 

 

 

 

9.880,- zł brutto

 

 Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz najemcy

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od 7 listopada 2012r. do 28 listopada 2012r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu stosownie do art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) winny złożyć wniosek do Wójta Gminy Jeziora Wielkie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.

Jeziora Wielkie, dnia  2012-11-05

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2012 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 694
06 listopada 2012 15:27 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl