Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg Rzeszyn

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r.  Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm. )

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,  stanowiących własność gminy, położonego w miejscowości RZESZYN

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia

Oznaczenie KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto

RZESZYN  32

Lokal Nr 4

68/2

0,15 ha

BY1M/00023743/5

Lokal użytkowy Nr 4 , położony na piętrze składający z 1 izby o pow. 54,70 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu – poddasze o pow. 1,90 m2  i pomieszczenie magazynowe Nr 2 w budynku gospodarczym  o pow. 10,40 m2 oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący  175/1000

29.500,--zł

 

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  04 stycznia 2013r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            Wadium należy wpłacić najpóźniej do 31 grudnia 2012r. na konto Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

            Informacji dotyczącej  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220  wew. 28.

 

Jeziora Wielkie, dnia 2012-11-29

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2012 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 626
30 listopada 2012 13:36 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl