Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenie - rokowania Siedlimowo

WÓJT GMINY  JEZIORA   WIELKIE

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza sprzedaż w drodze rokowań następujących lokali użytkowych :

 

Miejscowość

Nr działki

Ozn. KW

Nr i opis lokalu

Minimalna Cena sprzedaży netto w złotych

Siedlimowo 58

174/1  i 174/4

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 2 , położony na parterze składający z 1 izby o pow. 59,60 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu – piwnica  o pow. 4,20 m2  oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 6380/56170  = 114/1000 części

19.380,- zł

Siedlimowo 58

174/1 i 174/4

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 3 , położony na piętrze  składający się  z 3 izb o pow. 69,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu  w bud. gospodarczym o pow. 36,20 oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 10560/56170 = 188/1000 części

28.500,- zł

Siedlimowo 58

174/1 i 174/4

BY1M/00023288/7

Lokal użytkowy Nr 4 , położony na piętrze  składający się  z 3 izb o pow. 53,80 m2 oraz pomieszczenie przynależne do lokalu  -piwnica o pow. 4,40 m2  oraz udział w gruncie i własności budynku wynoszący 5820/56170 = 104/1000 części

18.000,- zł

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich oraz jest wolna od hipotek.

 

Na sprzedaż w/w lokali użytkowych odbyły się się dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy – w dniu 26 października 2012r., drugi  w dniu – 07 grudnia 2012r.

 

Rokowania odbędą się w dniu 21 stycznia 2013 roku o godz. 1100  w sali Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 10.

 

            Zgłoszenie pisemne  do udziału w rokowaniach należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 1 w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego Nr … w Siedlimowie”, w terminie do dnia 17 stycznia 2013r.  do godz. 15.30. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

1)      Imię, nazwisko i adres

2)      Datę sporządzenia zgłoszenia

3)      Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się  z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4)      Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5)      Do zgłoszenia należy załączyć dowód wpłaty zaliczki

 

Warunkiem przystąpieniem do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny sprzedaży na rachunek Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich Nr  83  8159  0003  2002  0013  0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno w terminie do 17 stycznia 2013r.

            Wpłacona  zaliczka przez osobę, która wygra rokowania  zostanie wliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, a  w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego.

Uwaga! Do osiągniętej w rokowaniach ceny sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

            Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości lokalowej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 9 tel 052 3187221 wew. 28

 

Jeziora Wielkie, dnia 2012-12-17

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 623
19 grudnia 2012 15:35 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl