Decyzje środowiskowe 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Jeziora Wielkie, dnia 6 lipca 2012 r. RGK.6220.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - RGK.6220.1.5.2012

Jeziora Wielkie, dnia 31.05.2012 r. RGK.6220.1.5.2012 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany