Rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż nieruchomości gruntowej - Jeziora Wielkie

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK.6840.12.2013 wykaz nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Jeziora Wielkie, stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie , przeznaczonej do sprzedaży. Miejscowość Nr działki Pow. ha Oznaczenie KW Opis nieruchomości Przeznaczenie...

Wykaz nieruchomości - Jeziora Wielkie

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK.6840.3.2013 wykaz lokalu użytkowego, położonego w miejscowości JEZIORA WIELKIE, stanowiącego własność gminy Jeziora Wielkie , przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu Położenie nieruchomości Nr działki Pow. m2 Ozn. KW ...

Wykaz nieruchomości - Włostowo - Gimnazjum

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK.6840.11.2013 wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu , położonej w miejscowości WŁOSTOWO Położenie nieruchomości Nr działki Pow. m2 Ozn. KW Opis nieruchomości ...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej - Golejewo II

Wójt Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 39 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej - Golejewo

Wójt Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Wykaz nieruchomości gruntowej - dzierżawa Przyjezierze

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK.6845.6.2013 Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Przyjezierze , stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Miejscowość Nr działki Pow. ha Oznaczenie KW Opis nieruchomości Rodzaj zbycia ...

Wykaz nieruchomości gruntowej - sprzedaż Golejewo

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK.6840.2.2013 wykaz nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Golejewo, stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie , przeznaczonej do sprzedaży. Miejscowość Nr działki Pow. ha Oznaczenie KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości...

Wykaz nieruchomości gruntowej 2013

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni RGK. 6845.1.2013 Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Miejscowość Nr działki Powierzchnia Nr KW Opis nieruchomości Rodzaj zbycia Kościeszki 69/7 cz. o pow. 0,0420...

II rokowania Siedlimowo

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości - Przyjezierze

Wójt Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 13 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

Zatrzymaj banner przewijany