Rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs 2/2013

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Konkurs 1/2013

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2013 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013r. ,, Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych...

Zatrzymaj banner przewijany