Dowody osobiste

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowody osobiste wydawane dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia

Nr karty: 12c WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców lub opiekun prawny w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001...

Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich

Nr karty: 12b WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście* w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym...

Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

Nr karty: 12a WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście* w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym...

Zatrzymaj banner przewijany