Działalność gospodarcza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Nr karty: 50 Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej WYMAGANE DOKUMENTY zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Aby zgłosić wznowienie wykonywania...

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Nr karty: 49 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej WYMAGANE DOKUMENTY zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Aby zgłosić zawieszenie...

Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Nr karty: 47 WYMAGANE DOKUMENTY Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)). Każdy kwaterodawca świadczący usługi...

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Nr karty: 46 Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Aby zgłosić...

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Nr karty: 45 Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej WYMAGANE DOKUMENTY Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od...

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Nr karty: 65 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dowód...

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób

Nr karty: 48 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z określeniem oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby, linii komunikacyjnej, wnioskowanego okresu ważności zezwolenia oraz ilości wypisów z zezwolenia podpisany przez upoważnioną...

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Nr karty: 44 Zgłoszenie działalności gospodarczej WYMAGANE DOKUMENTY Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie...

Zatrzymaj banner przewijany