Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Nr karty: 45


Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Aby zgłosić zmianę danych w ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy.  Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl

 

W przypadku Urzędu Gminy  Jeziora Wielkie  wniosek składa się  w  pok. nr  9  tel. 523187220 wew. 28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku.

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Gminy przekształca wniosek wpisu w formę dokumentu elektronicznego

OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

UWAGA:

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282)

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.672 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późniejszymi zmianami)

 

DODATKOWE INFORMACJE

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 553
06 listopada 2015 08:32 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_ceidg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 08:32 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wpis_do_ceidg.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2013 11:42 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl