Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Nr karty: 46


 

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu.
  • Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny  z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy.
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl

 

W przypadku Urzędu Gminy  Jeziora Wielkie  wniosek składa się  w  pok. nr  9  tel. 523187220 wew. 28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 

OPŁATY

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.

 

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.

 

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

 

UWAGA:

Zwalnia się od opłat pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2012, poz.1282)

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 672 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późniejszymi zmianami)

 

DODATKOWE INFORMACJE

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 501
06 listopada 2015 08:32 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_ceidg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2013 11:45 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
11 lipca 2013 08:34 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl