Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Nr karty: 50


Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności  gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Aby zgłosić wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy.
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl

 

W przypadku Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich wniosek składa się w  pok. nr 9 tel. 523187221 wew.28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego.

 

OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 lub w kasie.

 

UWAGA!

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2012, poz.1282).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego  i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U z 2013 poz.672 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późniejszymi zmianami)

 DODATKOWE INFORMACJE 

Niezgłoszenie wznowienia działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 623
06 listopada 2015 08:31 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_ceidg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 08:31 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wpis_do_ceidg.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2013 13:36 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl