Meldunki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory- rejestr wyborców

Nr karty: 14 DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW i UDOSTĘPNIANIE REJESTRU. - część A dla obywateli Polski, - części B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, - udostępnianie rejestru wyborców. WYMAGANE DOKUMENTY Dopisanie do rejestru wyborców część A dla obywateli Polski: Wyborca stale zamieszkały...

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych

Nr karty: 13 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dowód osobisty – do wglądu. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie ,pokój nr 10, tel. 0523187220 wew. 21 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Zgodnie z art.217 § 3...

Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały

Nr karty: 11 WYMAGANE DOKUMENTY Przy zameldowaniu: Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku. Do...

Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Nr karty: 10 WYMAGANE DOKUMENTY Przy zameldowaniu na pobyt czasowy: Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzającym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór...

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Nr karty: 9 WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony formularz wniosku zgodnie z załącznikiem kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) – jeżeli żądanie nie wynika wprost z przepisów prawa. Przykład dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie...

Zatrzymaj banner przewijany