Gospodarowanie nieruchomościami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przydział lokalu

Nr karty: 63 Przydział lokalu WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o przyznanie lokalu. Załączniki: kserokopie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (jeżeli wnioskodawca ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu), zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny zamieszkujących...

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Nr karty: 62 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Załączniki: wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 ), odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg...

Podział nieruchomości

Nr karty: 60 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości. Załączniki (oryginały): dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów), wstępny projekt podziału nieruchomości...

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nr karty: 61 Zgodnie z art. 47a ust. 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. nr 240 z 2005r, poz. 2027) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 z 2004r. poz. 2432) numerem porządkowym oznacza się nieruchomości...

Zatrzymaj banner przewijany