Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr karty: 53 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, który powinien zawierać: poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na...

Zatrzymaj banner przewijany